Obec Krouna
Krouna

zsZákladní škola Krouna

Adresa: Krouna 303, 539 43 Krouna
Tel.: 469 341 115
E-mail: reditel@zskrouna.cz
IČO: 70986304
DIČ: CZ70986304
www: www.zskrouna.cz

Výše úplaty za stravování ZŠ od 1.9.2020:

Stravování žáka ve věku 7 až 10 let ... 27,- Kč
Stravování žáka ve věku 11 až 14 let ... 29,- Kč
Stravování žáka ve věku 15 a více let ... 30,- Kč

Výše úplaty za pobyt ve školní družině ZŠ od 1.9.2020:

Celoměsíční ... 150,- Kč
6 až 15 pracovních dnů ... 120,- Kč
Méně než 6 prac. dnů ... 100,- Kč

 


Mateřská škola Krouna

MŠ Krouna je součástí subjektu Základní škola a mateřská škola Krouna

Adresa MŠ: Krouna 338, 539 43 Krouna
Telefon MŠ: 469341134
E-mail MŠ: irena.kavkova@zskrouna.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Kavková, učitelka pověřená vedením MŠ
Kapacita: 56 žáků ve dvou třídách (mladší žáci + starší žáci)
Provozní doba: 6.30 - 16.30 hodin

Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020: 

Dítě v posledním ročníku MŠ (tj. předškoláci) ze zákona zdarma 

Ostatní děti 300,- Kč měsíčně 

Výše úplaty za školské služby MŠ od 1.9.2020:

Žáci do 6 let věku: celodenní stravování 39,- Kč, polodenní stravování 32,- Kč
Žáci od 7 let věku: celodenní stravování 42,- Kč, polodenní stravování 35,- Kč

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let.

Aktuality

Zobrazeno 91-120 ze 195
Tablo MŠ 2020

PŘEDSTAVUJEME VÁM PRVŇÁČKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Datum: 8. 6. 2020

MŠ Krouna - Představujeme Vám prvňáčky pro školní rok 2020/2021.

VÝSLEDKY ANKETY O ZÁJMU O FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 1

VÝSLEDKY ANKETY O ZÁJMU O FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Datum: 4. 6. 2020

ZŠ Krouna - Z výsledků ankety vyplývá, že fotografování tříd letos neproběhne, protože nemá smysl fotografovat jen třetinu až polovinu tříd.

ÚSPĚCH NAŠI ŽÁKŮ V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI 1

ÚSPĚCH NAŠI ŽÁKŮ V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI

Datum: 2. 6. 2020

ZŠ Krouna - I letos se někteří vybraní žáci naší školy zúčastnili celorepublikové matematické soutěže Pangea a někteří z nich dosáhli velice pěkných výsledků.

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY V ZŠ A MŠ KROUNA OD 1.9.2020 1

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY V ZŠ A MŠ KROUNA OD 1.9.2020

Datum: 2. 6. 2020

ZŠ rouna - Stanovení výše úplaty za školské služby, školní stravování a předškolní vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna od 1.9.2020.

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 6. AŽ 9. ROČNÍKU 1

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 6. AŽ 9. ROČNÍKU

Datum: 31. 5. 2020

ZŠ Krouna - Následující informace kromě bodu 12 se týkají pouze žáků 2. stupně, bod 12 se vztahuje na všechny žáky školy.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 1

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Datum: 31. 5. 2020

ZŠ Krouna - Na středu 17.6.2020 máme prozatím zamluvený náhradní termín fotografování tříd (původní z poloviny května jsme museli zrušit).

VÝZVA K ÚHRADĚ STRAVNÉHO ZA OBDOBÍ DO 10.3.2020! 1

VÝZVA K ÚHRADĚ STRAVNÉHO ZA OBDOBÍ DO 10.3.2020!

Datum: 29. 5. 2020

ZŠ Krouna - Vzhledem k tomu, že část žáků nemá doposud zaplacené stravné za měsíc 03/2020 (ale někteří ani za únor nebo ani za leden), žádáme rodiče, aby stravné co nejdříve za své děti uhradili.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 3

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Datum: 24. 5. 2020

ZŠ a MŠ Krouna - Výsledky zápisu do MŠ do školního roku 2020/2021.

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO CHORVATSKA 1

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO CHORVATSKA

Datum: 24. 5. 2020

ZŠ Krouna - I přes signály a o tom, že by nakonec bylo možné zájezd do Chorvatska na konci června 2020 uskutečnit, jsme se dohodli s cestovní kanceláří na jeho zrušení.

VYHLÁŠKA MŠMT 211/2020 Sb. 1

VYHLÁŠKA MŠMT 211/2020 Sb.

Datum: 24. 5. 2020

ZŠ Krouna - O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO V RÁMCI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2020 1

ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO V RÁMCI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2020

Datum: 15. 5. 2020

ZŠ Krouna - Vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin dochází od 1.9.2020 ke zvýšení cen v rámci školního stravování (v rámci doplňkové činnosti a stravování zaměstnanců ke zvýšení cen došlo již od 1.5.2020).

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. AŽ 5. ROČNÍKU

Datum: 11. 5. 2020

Od pondělí 25.5.2020 bude umožněna přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole.

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Datum: 6. 5. 2020

Ve čtvrtek 30.4.2020 proběhlo jednání Školské rady při ZŠ Krouna.

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Datum: 5. 5. 2020

Od pondělí 11.5.2020 bude umožněna přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020

Datum: 5. 5. 2020

Od pondělí 18.5.2020 bude znovu obnoven provoz mateřské školy. Vzhledem k pokračujícím Mimořádným opatřením k ochraně před COVID-19 je nutné ze strany zákonných zástupců dodržování následujících pravidel a opatření.

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K OBNOVOVÁNÍ PROVOZU ŠKOLY

Datum: 3. 5. 2020

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně obnovování provozu mateřské i základní školy podáváme následující informace:

SCHŮZKY RODIČŮ S UČITELI O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Datum: 16. 4. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci se schůzky rodičů s učiteli ZŠ o prospěchu a chování žáků, které měly proběhnout 20.4.2020, neuskuteční.

PODĚKOVÁNÍ UČITELŮM, ŽÁKŮM I RODIČŮM

Datum: 16. 4. 2020

V sobotu 11.4.2020 uplynul měsíc od uzavření všech základních a středních škol.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - VÝSLEDKY

Datum: 16. 4. 2020

Ve dnech 1. - 8.4.2020 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2020/2021.

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Datum: 16. 4. 2020

Vzhledem k mimořádným okolnostem proběhne letošní zápis do mateřské školy distančně, tj. "na dálku" elektronicky nebo kombinovaně, tedy také papírovou formou do poštovní schránky základní školy (pozor - pokud bude dokumenty odevzdávat papírově do schránky, musíte použít schránku na budově ZŠ).

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE

Datum: 1. 4. 2020

ZŠ Krouna - Vzhledem k celosvětové mimořádné situaci nebude možné zájezd do Velké Británie plánovaný na závěr května 2020 uskutečnit a ruší se.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - ZÁKONA 135/2020 Sb.

Datum: 1. 4. 2020

ZŠ Krouna - Zákonem 135/2020 Sb. došlo k mimořádným změnám mj. v oblasti přijímacích zkoušek na střední školy.

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Datum: 20. 3. 2020

ZŠ Krouna - Vzhledem k mimořádným okolnostem proběhne letošní zápis do 1. ročníku základního vzdělávání "na dálku" elektronicky.

PŘERUŠENÍ VÝUKY NA VŠECH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH - AKTUALIZACE!

Datum: 13. 3. 2020

ZŠ Krouna - Na základě rozhodnutí vlády České republiky je od středy 11.3.2020 až do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních a vyšších odborných školách; od pondělí 16.3.2020 je až do odvolání přerušen i provoz mateřské školy Krouna.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Datum: 11. 3. 2020

ZŠ Krouna - Ve středu 8. dubna 2020 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2020/2021.

VYHODNOCENÍ ANKETY K ELEKTRONICKÉMU OBJEDNÁVKOVÉMU SYSTÉMU V ŠJ

Datum: 28. 2. 2020

ZŠ Krouna - V minulém týdnu jsme provedli dotazníkové šetření týkající se zájmu o zavedení elektronického objednávkového systému ve školní jídelně. Výhody a nevýhody elektronického systému jsme podrobně popsali v úvodu dotazníku.

divadelní představení

PŘEDSTAVENÍ DDS DIVIDLO

Datum: 20. 2. 2020

ZŠ Krouna - Je tak trochu symbolické, že právě 29. ledna 2020 dětský divadelní soubor Dividlo uzavřel svým představením "Konkurz aneb šílená pohádková revue" svou 29. divadelní sezonu.

lyžák

LYŽÁK 2020

Datum: 20. 2. 2020

ZŠ Krouna - Každým rokem se sedmá třída vydává na lyžařský výcvik a jinak tomu nebylo ani letos, kdy se sedmáci vydali v doprovodu své třídní paní učitelky Jitky Urbanové a paní učitelky Jitky Broulíkové.

karneval

DĚTSKÝ KARNEVAL V MŠ KROUNA

Datum: 20. 2. 2020

MŠ Krouna - Každý rok v únoru pořádá naše MŠ karneval.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Datum: 24. 1. 2020

ZŠ Krouna - Každým rokem naše škola vysílá žáky na okresní olympiády z českého jazyka, dějepisu, dříve také z anglického jazyka. Je to příležitost k tomu, aby se nejlepší žáci mohli realizovat a ukázat, jak jsou na tom v porovnání s ostatními školami v okrese. Umístění žáků jsou v průběhu těch let různá, závisí na schopnostech jednotlivých žáků, z devátého a osmého ročníku.

Zobrazeno 91-120 ze 195

Počasí

dnes, neděle 10. 12. 2023
slabý déšť 1 °C 0 °C
pondělí 11. 12. slabý déšť 2/1 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 3/1 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

Pranostika na akt. den

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:67
TÝDEN:0
CELKEM:550482