Obec Krouna
Krouna

Aktuality

Zobrazeno 1111-1140 ze 1231

KDE HLEDAT NYNÍ POMOC, KDYŽ ŠPATNĚ SLYŠÍM

Datum: 2. 4. 2020

Starší lidé užívající sluchadlo se v době, kdy nemohou odezírat, musí 100% spoléhat na funkčnost sluchadla. Proto jsme vytvořili sérii videí, jak pečovat v domácím prostředí o sluchadla.

NOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY O PRODLOUŽENÍ KONTROL NA HRANICÍCH

Datum: 2. 4. 2020

Česká republika - Vláda České republiky (dále jen "vláda") jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů

NABÍDKA PSYCHOLOGICKÉHO A SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Datum: 2. 4. 2020

Pardubice - V rámci nastalé situace spojené s vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s koronavirovou epidemií nabízíme psychologické i sociální poradenství "na dálku". Jsme tu pro ty z Vás, kteří se po psychické stránce necítí dobře, řeší situace, se kterými si neví rady a potřebovali by podporu či konzultaci po telefonu nebo e-mailu.

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ PANDEMIE

Datum: 1. 4. 2020

Jak nakládat s odpadem v době pandemie? Jednorázové ochranné pomůcky (roušky, respirátory, rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete.

DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU

Datum: 1. 4. 2020

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů.

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA - ČÁSTKA 51 - 30.3.2020

Datum: 1. 4. 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA - ČÁSTKA 51 - 30.3.2020

MO - PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ POHYBU OSOB

Datum: 1. 4. 2020

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

MO - PRODLOUŽENÍ NAŘÍZENÍ OMEZENÉHO PROVOZU OVM A SO

Datum: 1. 4. 2020

MO - PRODLOUŽENÍ NAŘÍZENÍ OMEZENÉHO PROVOZU OVM A SO

MO - PRODLOUŽENÍ ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

Datum: 1. 4. 2020

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

MO - NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Datum: 1. 4. 2020

MO - NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

POTRAVINOVÁ POMOC POMÁHÁ SAMOŽIVITELŮM, RODINÁM I SENIORŮM

Datum: 31. 3. 2020

Na Hlinecku je dostupná potravinová pomoc lidem, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci. Jen během poslední poloviny roku 2019 pomohla dodávkou základních potravin a drogerie 165 osobám z toho 90 dětem. "Počet podpořených osob je i pro nás překvapivý", sděluje vedoucí hlineckého sociálního odboru Martin Vtípil.

NABÍDKA BAVLNĚNÝCH ROUŠEK

Datum: 30. 3. 2020

Hradec Králové - Jsme česká firma vyrábějící dětské oblečení, ale v současné situaci jsme začali šít bavlněné roušky pro děti i pro dospělé. Tímto si dovolujeme obrátit s naší nabídkou ušití roušek i na Vás.

DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JŘ OD 28.3.2020

Datum: 30. 3. 2020

Pardubický kraj se společně s dopravci dohodl na omezení veřejné dopravy, které začalo platit v sobotu 28. března 2020.

ZRUŠENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 11.4.2020

Datum: 27. 3. 2020

Technické služby Hlinsko s.r.o. oznamují, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 11.4.2020 je zrušen!

PŘEHLED OMEZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY S PLATNOSTÍ OD 28.3.2020

Datum: 27. 3. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 informujeme občany, že dojde k další redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem.

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA - ČÁSTKA 48 - 27.3.2020

Datum: 27. 3. 2020

Česká republika - § 5 Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.

PŘIPRAVILI JSME PODNIKATELSKOU POHOTOVOST

Datum: 26. 3. 2020

Vážení podnikatelé. Ekonomická situace bude pro některé z vás náročná a je nutné vám pomoci. Služba je určena pro každého podnikatele, který potřebuje s něčím poradit v souvislosti s aktuální koronavirovou situací. Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje se dostane každému od živnostníka přes mikro podnik až po větší firmu. Tuto službu nabízí Podnikatelský inkubátor Pardubického kraje (P-Pink). Využití Podnikatelské pohotovosti je pro podnikatele velice jednoduché.

PŘESTUPKY V NOUZOVÉM STAVU

Datum: 25. 3. 2020

V souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky a krizovým zákonem byl dne 12. března 2020 usnesením vlády publikovaným pod č. 69/2020 Sb. vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Navazujícími usneseními vlády byla přijata krizová opatření, jimiž se omezují práva a ukládají povinnosti fyzickým i právnickým osobám. Každý je povinen strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu. Porušení těchto opatření je přestupkem podle krizového zákona, který projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

BĚHEJ LESY MĚNÍ TERMÍNOVKU, KVŮLI EPIDEMII PŘESOUVÁ ZÁVODY

Datum: 25. 3. 2020

Současná situace změnila každodenní život nás všech. Nikdo přesně nedokáže říct, jak dlouho bude trvat koronavirová epidemie, ani jak dlouho nás bude držet v brlohu. Proto jsme se rozhodli, že první čtyři závody seriálu s ohledem na bezpečnostní opatření přesuneme na náhradní termíny.

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Datum: 25. 3. 2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků.

USNESENÍ VLÁDY - AKTUALIZACE 23.3.2020

Datum: 24. 3. 2020

Česká republika - V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ I. ČTVRTLETÍ 2020

SLUŽBY STOMATOLOGICKÉ PÉČE VE DNECH PRACOVNÍHO KLIDU JSOU OBNOVENY

Datum: 24. 3. 2020

Hlinsko - Služby stomatologické péče Hlinsko, Skuteč ve dnech pracovního klidu jsou obnoveny.

ZMĚNY NA ŽELEZNICI OD 23.3.2020

Datum: 23. 3. 2020

Vážení občané. Dovolte mi, abych Vás jménem náměstka pro dopravu p. Kortyše informoval o omezení regionální drážní dopravy na území Pardubického kraje. Toto omezení může mít vliv i na mezikrajskou drážní dopravu. Důvodem, pro který jsme k omezení přistoupili, je výrazný pokles zájmu cestujících o veřejnou dopravu.

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY V KROUNĚ

Datum: 20. 3. 2020

Pošta Krouna oznamuje:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - DOBA PRO SENIORY

Datum: 20. 3. 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

DŮLEŽITÉ! JAK ZACHÁZET S ODPADY JAKO JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY, ČI KAPESNÍKY

Datum: 19. 3. 2020

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, pošťaček, jsou tu i zaměstnanci Technických služeb Hlinsko, s.r.o., kteří každodenně zajišťují to, co je naprostou samozřejmostí – odvážejí komunální odpad.

ŽÁDOST - ŠITÍ ROUŠEK

Datum: 19. 3. 2020

Obecní úřad Krouna prosí dobrovolnice a dobrovolníky, kteří dokáží ušít provizorní ochranné roušky a věnovat je spoluobčanům, aby se přihlásili na obecním úřadě na tel. 725 444 888 nebo 605 294 759.

ZRUŠENÍ SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ PÉČE VE DNECH PRACOVNÍHO KLIDU

Datum: 19. 3. 2020

Hlinsko - Zrušení služeb stomatologické péče ve dnech pracovního klidu. Z důvodu nedostatku ochranných pomůcek je až do odvolání zrušena služba stomatologické péče Hlinsko, Skuteč ve dnech pracovního klidu.

PROJEKTY NA POMOC SENIORŮM

Datum: 19. 3. 2020

Projekt SousedskaPomoc.cz organizuje za pomoci dobrovolníků doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí. Jedná se především o staré a nemocné lidi, kteří by v následujících dnech vůbec neměli vycházet z domu. V tuto chvíli projekt koordinuje i domácí výrobce roušek, kterými budou vybaveni všichni naši dobrovolníci. V projektu je nyní zaregistrováno již více jak 3000 dobrovolníků.

OPATŘENÍ HEJTMANA PK O VYKONÁVÁNÍ PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ ZA NS

Datum: 19. 3. 2020

Pardubický kraj - Opatření Hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18.3.2020 č. 4/2020. Určuji školy a školská zřízení k vykonávání péče o děti a mládež k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, která provede opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let v souladu s Usnesením vlády české republiky ze dne 15. března 2020 č. 219.

Zobrazeno 1111-1140 ze 1231

Počasí

dnes, pátek 29. 9. 2023
polojasno 23 °C 14 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 19/14 °C
neděle 1. 10. zataženo 19/13 °C
pondělí 2. 10. déšť 22/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Pranostika na akt. den

Fučí-li na svatého Michala vítr od východu nebo severu, bude tuhá zima.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:198
TÝDEN:1624
CELKEM:520226