Obec Krouna
Krouna

Aktuality

Zobrazeno 1051-1080 ze 1162

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA - ČÁSTKA 51 - 30.3.2020

Datum: 1. 4. 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA - ČÁSTKA 51 - 30.3.2020

MO - PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ POHYBU OSOB

Datum: 1. 4. 2020

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

MO - PRODLOUŽENÍ NAŘÍZENÍ OMEZENÉHO PROVOZU OVM A SO

Datum: 1. 4. 2020

MO - PRODLOUŽENÍ NAŘÍZENÍ OMEZENÉHO PROVOZU OVM A SO

MO - PRODLOUŽENÍ ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

Datum: 1. 4. 2020

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

MO - NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Datum: 1. 4. 2020

MO - NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

POTRAVINOVÁ POMOC POMÁHÁ SAMOŽIVITELŮM, RODINÁM I SENIORŮM

Datum: 31. 3. 2020

Na Hlinecku je dostupná potravinová pomoc lidem, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci. Jen během poslední poloviny roku 2019 pomohla dodávkou základních potravin a drogerie 165 osobám z toho 90 dětem. "Počet podpořených osob je i pro nás překvapivý", sděluje vedoucí hlineckého sociálního odboru Martin Vtípil.

NABÍDKA BAVLNĚNÝCH ROUŠEK

Datum: 30. 3. 2020

Hradec Králové - Jsme česká firma vyrábějící dětské oblečení, ale v současné situaci jsme začali šít bavlněné roušky pro děti i pro dospělé. Tímto si dovolujeme obrátit s naší nabídkou ušití roušek i na Vás.

DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JŘ OD 28.3.2020

Datum: 30. 3. 2020

Pardubický kraj se společně s dopravci dohodl na omezení veřejné dopravy, které začalo platit v sobotu 28. března 2020.

ZRUŠENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 11.4.2020

Datum: 27. 3. 2020

Technické služby Hlinsko s.r.o. oznamují, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 11.4.2020 je zrušen!

PŘEHLED OMEZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY S PLATNOSTÍ OD 28.3.2020

Datum: 27. 3. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 informujeme občany, že dojde k další redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem.

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA - ČÁSTKA 48 - 27.3.2020

Datum: 27. 3. 2020

Česká republika - § 5 Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.

PŘIPRAVILI JSME PODNIKATELSKOU POHOTOVOST

Datum: 26. 3. 2020

Vážení podnikatelé. Ekonomická situace bude pro některé z vás náročná a je nutné vám pomoci. Služba je určena pro každého podnikatele, který potřebuje s něčím poradit v souvislosti s aktuální koronavirovou situací. Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje se dostane každému od živnostníka přes mikro podnik až po větší firmu. Tuto službu nabízí Podnikatelský inkubátor Pardubického kraje (P-Pink). Využití Podnikatelské pohotovosti je pro podnikatele velice jednoduché.

PŘESTUPKY V NOUZOVÉM STAVU

Datum: 25. 3. 2020

V souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky a krizovým zákonem byl dne 12. března 2020 usnesením vlády publikovaným pod č. 69/2020 Sb. vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Navazujícími usneseními vlády byla přijata krizová opatření, jimiž se omezují práva a ukládají povinnosti fyzickým i právnickým osobám. Každý je povinen strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu. Porušení těchto opatření je přestupkem podle krizového zákona, který projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

BĚHEJ LESY MĚNÍ TERMÍNOVKU, KVŮLI EPIDEMII PŘESOUVÁ ZÁVODY

Datum: 25. 3. 2020

Současná situace změnila každodenní život nás všech. Nikdo přesně nedokáže říct, jak dlouho bude trvat koronavirová epidemie, ani jak dlouho nás bude držet v brlohu. Proto jsme se rozhodli, že první čtyři závody seriálu s ohledem na bezpečnostní opatření přesuneme na náhradní termíny.

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Datum: 25. 3. 2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků.

USNESENÍ VLÁDY - AKTUALIZACE 23.3.2020

Datum: 24. 3. 2020

Česká republika - V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ I. ČTVRTLETÍ 2020

SLUŽBY STOMATOLOGICKÉ PÉČE VE DNECH PRACOVNÍHO KLIDU JSOU OBNOVENY

Datum: 24. 3. 2020

Hlinsko - Služby stomatologické péče Hlinsko, Skuteč ve dnech pracovního klidu jsou obnoveny.

ZMĚNY NA ŽELEZNICI OD 23.3.2020

Datum: 23. 3. 2020

Vážení občané. Dovolte mi, abych Vás jménem náměstka pro dopravu p. Kortyše informoval o omezení regionální drážní dopravy na území Pardubického kraje. Toto omezení může mít vliv i na mezikrajskou drážní dopravu. Důvodem, pro který jsme k omezení přistoupili, je výrazný pokles zájmu cestujících o veřejnou dopravu.

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY V KROUNĚ

Datum: 20. 3. 2020

Pošta Krouna oznamuje:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - DOBA PRO SENIORY

Datum: 20. 3. 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

DŮLEŽITÉ! JAK ZACHÁZET S ODPADY JAKO JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY, ČI KAPESNÍKY

Datum: 19. 3. 2020

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, pošťaček, jsou tu i zaměstnanci Technických služeb Hlinsko, s.r.o., kteří každodenně zajišťují to, co je naprostou samozřejmostí – odvážejí komunální odpad.

ŽÁDOST - ŠITÍ ROUŠEK

Datum: 19. 3. 2020

Obecní úřad Krouna prosí dobrovolnice a dobrovolníky, kteří dokáží ušít provizorní ochranné roušky a věnovat je spoluobčanům, aby se přihlásili na obecním úřadě na tel. 725 444 888 nebo 605 294 759.

ZRUŠENÍ SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ PÉČE VE DNECH PRACOVNÍHO KLIDU

Datum: 19. 3. 2020

Hlinsko - Zrušení služeb stomatologické péče ve dnech pracovního klidu. Z důvodu nedostatku ochranných pomůcek je až do odvolání zrušena služba stomatologické péče Hlinsko, Skuteč ve dnech pracovního klidu.

PROJEKTY NA POMOC SENIORŮM

Datum: 19. 3. 2020

Projekt SousedskaPomoc.cz organizuje za pomoci dobrovolníků doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí. Jedná se především o staré a nemocné lidi, kteří by v následujících dnech vůbec neměli vycházet z domu. V tuto chvíli projekt koordinuje i domácí výrobce roušek, kterými budou vybaveni všichni naši dobrovolníci. V projektu je nyní zaregistrováno již více jak 3000 dobrovolníků.

OPATŘENÍ HEJTMANA PK O VYKONÁVÁNÍ PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ ZA NS

Datum: 19. 3. 2020

Pardubický kraj - Opatření Hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18.3.2020 č. 4/2020. Určuji školy a školská zřízení k vykonávání péče o děti a mládež k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, která provede opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let v souladu s Usnesením vlády české republiky ze dne 15. března 2020 č. 219.

MEZI 10.00 A 12.00 HOD. PRODEJNY OTEVŘENY POUZE PRO OS. STARŠÍCH 65 LET

Datum: 19. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

NABÍDKA ROZVOZU OVOCE, ZELENINY A DALŠÍHO SORTIMENTU AŽ KE DVEŘÍM

Datum: 18. 3. 2020

Hlinsko - Ovo-zel Pod Rybníčkem Hlinsko nabízí zákazníkům rozvoz ovoce, zeleniny a dalšího sortimentu až ke dveřím. Vyberete si z naší nabídky z pohodlí domova. Do budoucna se můžete těšit na plnohodnotný online supermarket a bezhotovostní platby.

OÚ KROUNA INFORMUJE OBČANY O POSUNUTÍ TER. SPLAT. MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Datum: 18. 3. 2020

Obecní úřad v Krouně, jako správce daně (místních poplatků), oznamuje občanům, že termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a termín splatnosti místního poplatku ze psů posouvá do 30.9.2020.

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ BEZ KRYTÍ ÚST A NOSU OD 19.3.2020 - USNESENÍ VLÁDY ČR

Datum: 18. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hodin všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

leták

POMOC SENIORŮM, CHRONICKY NEMOCNÝM A LIDEM S HANDICAPEM

Datum: 18. 3. 2020

Obecní úřad Krouna v rámci nařízení vlády o omezeném pohybu osob se obrací na seniory, aby v případě, že potřebují nezbytnou pomoc se zajištěním donášky potravin, drogerie nebo léků z lékárny a nemají možnost pomoci od rodinných příslušníků, zavolali ve všedních dnech mezi 8-12 hod. na obecní úřad na tel. 725 444 888 nebo 723 477 125 nebo 605 294 759.

Zobrazeno 1051-1080 ze 1162

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
polojasno 19 °C 7 °C
pátek 2. 6. jasno 21/9 °C
sobota 3. 6. polojasno 18/8 °C
neděle 4. 6. jasno 18/8 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:75
TÝDEN:1312
CELKEM:478477